• Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de Procedură Civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
  • Evacuări
  • Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri in posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  • Popriri
  • Urmărirea mobiliară a creanțelor
  • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Constatarea unor stări de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de Procedură Civilă)
 • Procese verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

Biroul Executorului Judecătoresc Bătăilă Vlad desfăşoară activități specifice executării silite, în vederea recuperării cu celeritate a creanțelor comerciale, civile sau penale, creanțe constatate printr-o hotărâre judecătorească, sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii.

Contact


Volo Lake, Spațiul D3, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 61, Sector 1, București
0311047842
0318149526
Luni - Vineri, 9:00 - 15:00